Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu S.A.) w I półroczu 2020 r. zawarła 816 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 731 umowami zawartymi w I półroczu 2019 r.

Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I półroczu 2020 r. wyniosła 622, w porównaniu z 947 umowami zawartymi w I półroczu 2019 r.

Dobry wynik przedsprzedaży mieszkań (816 umów) jest efektem utrzymującego się popytu na mieszkania w największych miastach Polski. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez Spółkę na 6 miesięcy 2020 r. Obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów i potwierdzają, że zapotrzebowania na mieszkania jest duże.