Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ‎Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 23 maja 2024 r.‎

 

  1. Akcjonariusz ALLANZ POLSKA ‎OTWARTY FUNDUSZ ‎EMERYTALNY ul. Rodziny Hiszpańskich 1‎ ‎02-685 WARSZAWA. Liczba głosów ‎2 085 000.‎ Procentowy ‎udział w liczbie ‎głosów na ‎ZWZ z ‎‎23.05.2024 r.‎ ‎9,85 %‎. Procentowy ‎udział w ‎ogólnej liczbie ‎głosów ‎8,17 %‎

 

  1. Akcjonariusz NATIONALENEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ ‎EMERYTALNY ‎ul. Topiel 12,‎ 00-342 WARSZAWA, PL.‎ Liczba głosów ‎2 399 223.‎ Procentowy ‎udział w liczbie ‎głosów na ‎ZWZ z ‎‎23.05.2024 r.‎ ‎11,33 %.‎ Procentowy ‎udział w ‎ogólnej liczbie ‎głosów ‎9,39 %‎.

 

  1. Akcjonariusz FERROVIAL ‎CONSTRUCTION ‎INTERNATIONAL SE KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, ‎HOLANDIA. Liczba głosów ‎12 801 654.‎ Procentowy ‎udział w liczbie ‎głosów na ‎ZWZ z ‎‎23.05.2024 r.‎ ‎ 60,45 %‎. Procentowy ‎udział w ‎ogólnej liczbie ‎głosów ‎50,14 %‎.