Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2020 roku wyniósł 91 milionów złotych, co stanowi wzrost o 47 milionów złotych (107%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim z wysokiej sprzedaży w segmencie deweloperskim, gdzie w drugim kwartale zawarto 618 umów notarialnych, a także z konsolidacji 100% wyników Grupy FBSerwis (do 30 czerwca 2019 roku Grupa Budimex konsolidowała wyniki Grupy FBSerwis metodą praw własności w proporcji 49%).

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.