Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2019 roku wyniósł 44 miliony złotych, co stanowi spadek o 21 milionów złotych (-32%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 2 kwartał 2019 roku wyniósł 21 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 25 milionów złotych (-54%).

Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.