Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku został poinformowany o podpisaniu ‎przez „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o ‎zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 53/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, ‎nr 24/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, nr 5/2020 z dnia 20 ‎stycznia 2020 roku, nr 6/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku oraz nr 3/2022 z dnia 19 stycznia 2022.‎

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2023 roku.‎

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.‎