Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. Budimex SA podpisał aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 8.10.2007 r., zawartej z TUiR Allianz Polska SA. O umowie spółka informowała w raportach bieżących nr 49 z dnia 23 lipca 2013, nr 98 z dnia 11 grudnia 2014, nr 89 z dnia 29 grudnia 2015 i nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30.11.2018 r. i podwyższono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać wystawianie gwarancji, do kwoty 200 000 000 zł.

Pozostałe, istotne warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł