Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2024 roku Spółka została powiadomiona o transakcjach zbycia 1 200 akcji Spółki o łącznej wartości 840 105 zł przez Członka Zarządu Spółki, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi panią Annę Karyś-Sosińską.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

pdf_717583