Zarząd Budimex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Budimex S.A., działając na podstawie statutu Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Javier Galindo Hernandez (raport nr 68/2021) dokooptowała Pana Mario Mostoles Nieto do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Pan Mario Mostoles Nieto uzyskał tytuł inżyniera na Politechnice w Madrycie, w latach 2006 -2007 – tytuł Executive MBA na IE Business School w Hiszpanii, a w 2014 r. ukończył Advance Management Program na University of Chicago Booth School of Business.

Z Grupą Ferrovial związany od 2001 r. Początkowo przy realizacji kontraktów w Kanadzie, następnie w Portugalii i Irlandii jako dyrektor kontraktu. Od 2007 r. jako dyrektor Ferrovial Agroman Ireland odpowiedzialny za działania Ferrovial Agroman w Irlandii, w tym głównie za realizację projektu budowy autostrady M50 i M3 Autostrada PPP oraz rozwój biznesu z wykorzystaniem współpracy z lokalnymi partnerami. Od 2010 r. CEO Trinity Infrastructure LLC w ramach działalności Ferrovial Agroman S.A. w Stanach Zjednoczonych. Od 2014 r. Dyrektor Zarządzający w Ferrovial Agroman UK & Ireland odpowiedzialny za całą działalność tej spółki. Od lutego 2020 globalny szef działu HR Ferrovial Construction.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Mario Mostoles Nieto nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.