W nawiązaniu do wymienionych niżej raportów bieżących:

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 04.03.2020 r., Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 12.05.2020 r., Raport bieżący nr 46/2020 z dnia 10.07.2020 r., Raport bieżący nr 54/2020 z dnia 11.09.2020 r., Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 25.03.2021 r., Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 16.04.2021 r., Raport bieżący nr 44/2021 z dnia 14.05.2021 r., Raport bieżący nr 60/2021 z dnia 29.07.2021 r., Raport bieżący nr 65/2021 z dnia 06.09.2021 r., Raport bieżący nr 39/2022 z dnia 04.07.2022 r., oraz Raport bieżący nr 45/2022 z dnia 22.07.2022 r. i Raport bieżący nr 54/2022 z dnia 26.08.2022 r.,

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.12.2023 r. zostały zawarte pomiędzy Budimex S.A. a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie aneksy do niżej wymienionych umów, których przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn.:

1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odc. 3 od km 33+760 do km 50+000”,
2. Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,
3. Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,
4. ‎„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania ‎realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”,‎‎
5. Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20‎
6. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – ‎Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia,
7. „Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51”,
8. „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
9. „Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł ‎‎„Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) ‎‎,
10. „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK 1)”,
11. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice ‎‎(bez węzła – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)” ‎,
12. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”‎,
13. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. W. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”
14. „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – ‎węzeł Żukowo (bez węzła)”‎,
15. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z ‎odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” ‎

Przedmiotem aneksów zawartych w dniu 12.12.2023 r. jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 10 do 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Zgodnie z postanowieniami tych aneksów, kwoty płatne Wykonawcy za roboty budowlane wykonane po dniu 24.02.2022 r. będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o określone aneksem wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do momentu aż zwiększone albo zmniejszone w ten sposób wynagrodzenie osiągnie nowy limit waloryzacji wynoszący 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, przy dotychczasowej waloryzacji do limitu wynoszącego 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.