Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2013 r. otrzymał oświadczenie pana Tomasza Sielickiego o rezygnacji z dniem 7 stycznia 2014 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA. Pan Tomasz Sielicki nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.