W nawiązaniu do raportów bieżących nr 73/2011 z dnia 4. 08. 2011 r. oraz 85/2011 z dnia 14. 10. 2011 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku zostało zakończone due diligence PNI Sp. z o.o. Budimex SA podtrzymuje zamiar zakupu kolejowego przedsiębiorstwa i dokona zapłaty za 100% udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w terminie 10 dni od przedstawienia przez PKP SA określonych umową niezbędnych zgód formalnych oraz oświadczeń.