W czerwcu 2017 roku oddana została kierowcom obwodnica Ostródy na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe, pododcinek B. W ramach projektu wybudowaliśmy blisko 10-km odcinek drogi ekspresowej S7 (9,7 km) i niewiele krótszą drogę krajową DK16 (9 km). Wykonaliśmy m.in. 15 obiektów mostowych, w tym sześć o szczególnej konstrukcji i jeden o rekordowej w skali Europy konstrukcji typu extradosed, którego łączna długość przęseł wynosi 677 m. Za realizację tego projektu Budimex otrzymał statuetkę Top Builder 2018 za najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane oraz realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne.

Wartość: 1,09 mld zł netto

Detale realizacji

Pełna nazwa

Droga S7 Obwodnica Ostródy

Kategoria

BUDOWNICTWO 
INFRASTRUKTURALNE

Podkategoria

Budownictwo drogowe

Data rozpoczęcia

06.2015

Data zakończenia

07.2017

Inwestor

GDDKiA Olsztyn

Wartość

1,09 mld PLN