Konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex SA wybudowało nowy blok energetyczny o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Pracuje on na nadkrytycznych parametrach pary. W bloku jednostką wytwórczą jest jednociągowy, wieżowy kocioł przepływowy z paleniskiem pyłowym i niskoemisyjną komorą spalania. Inwestycja ma pokryć zapotrzebowanie na energię około 1 mln gospodarstw domowych. Nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja dwutlenku siarki, w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10, jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Dodatkowo, blok charakteryzuje się emisją CO2 o ok. 15 proc. niższą niż obecnie funkcjonujące bloki energetyczne w Elektrowni Turów.

Kompleks Turów to istotny element polskiego systemu elektroenergetycznego, mający wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu. Odpowiada za ok. 5 proc. krajowej produkcji energii. Kopalnia i elektrownia to także jedne z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych w tej części Dolnego Śląska oraz największy pracodawca w regionie. Zatrudnienie bezpośrednio w Kopalni i Elektrowni, w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Blok energetyczny w Turowie

Kategoria

BUDOWNICTWO 
ENERGETYCZNE I PRZEMYSŁOWE

Podkategoria

Budownictwo energetyczne

Lokalizacja

Bogatynia

Data rozpoczęcia

12.2014

Data zakończenia

05.2021

Inwestor

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Wartość

3,646 mld PLN