Inwestycja obejmuje ponad 16 km trasy Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe. Poza trasą główną, zadaniem Budimeksu było też wybudowanie trzech węzłów drogowych – Olsztyn Jaroty, Olsztyn Pieczewo i Olsztyn Wschód, dróg serwisowych oraz remont odcinków wybranych dróg lokalnych.

Wybudowano dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o nawierzchni bitumicznej oraz 23 obiektów mostowych: 12 wiaduktów nad drogą ekspresową, 3 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt, 1 wiadukt kolejowy, 1 kładkę dla pieszych. Kontrakt obejmował również budowę urządzeń odwadniających korpus drogowy, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, oświetlenia, sieci energetycznych, urządzeń teletechnicznych. Budimex odpowiadał także za stworzenie Systemu Zarządzania Ruchem.

Liczby towarzyszące kontaktowi są imponujące. Podczas robót ziemnych i przygotowania terenów Budimex zdjął ok.  400 tys. m³ humusu, czyli warstwy ziemi roślinnej, wykonał ponad 2 mln m³ wykopów i położył łącznie ok. 500 000m2 (350 tys. ton) nawierzchni bitumicznej. Żeby ustabilizować podmokły i grząski teren na którym powstała obwodnica trzeba było nawieźć w tym miejscu 7 mln ton gruntu – to równowartość objętości 5 Stadionów Narodowych w Warszawie.  Powstało też ok. 7 tys m2 ekranów akustycznych. Podczas robót mostowych wykonano 3,5 tys ton konstrukcji stalowej, 5,7 tys ton stali zbrojeniowej i 51 tys m³ betonu konstrukcyjnego.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S51 Obwodnica Olsztyna

Kategoria

BUDOWNICTWO 
INFRASTRUKTURALNE

Podkategoria

Budownictwo drogowe

Lokalizacja

Trasa Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe

Data rozpoczęcia

07.2016

Data zakończenia

I część (10km) - 01.02.2019
II część - 07.2019

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

Wartość

ponad 1 mld PLN