pl

Menu

pl

Bilans

Bilans

Dane finansowe 2023 2022 2021 2020 2019 Legenda
Aktywa trwałe 1708 1560 1384 1925 1790
Aktywa obrotowe 5642 4883 4607 3490 3204
Środki pienieżne 3485 2831 2380 1648 1183
Zobowiązania długoterminowe 895 864 857 855 685
Zobowiązania krótkoterminowe 5256 4668 4084 3690 3630
Pozycja gotówkowa

Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)

Budimex w liczbach

0

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)

0

Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)

0

EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)

0

zrealizowanych kontraktów budowlanych

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.

Michał Kielin

Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich

Kamil Sochanek

Kierownik ds. Relacji Inwestorskich