pl

Menu

pl

Przepływy pieniężne

Dane finansowe 2023 2022 2021 2020 2019 Legenda
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1312 1428 766 888 575
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -132 -170 828 97 -186
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -525 -721 -988 -243 -316
Przepływy pieniężne razem 655 537 605 741 73

Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)

*) Dane finansowe przed 2022 rokiem zawierają wyniki Budimeksu Nieruchomości, który został sprzedany z grupy Budimex w 2021 roku.

Budimex w liczbach

0

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)

0

Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)

0

EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)

0

zrealizowanych kontraktów budowlanych

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.

Michał Kielin

Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich

Kamil Sochanek

Kierownik ds. Relacji Inwestorskich