pl

Menu

pl

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Dane finansowe 2023 2022 2021 2020 2019 Legenda
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8469 7508 7042 7276 6940
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 940 718 604 577 393
Marża brutto 11% 9% 8% 7% 5%
Zysk (strata) operacyjny EBIT 702 460 419 354 190
Marża EBIT 8% 6% 5% 4% 2%
Zysk netto 750 460 980 311 233

Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)

Budimex w liczbach

0

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)

0

Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)

0

EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)

0

zrealizowanych kontraktów budowlanych

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.

Michał Kielin

Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich

Kamil Sochanek

Kierownik ds. Relacji Inwestorskich