pl

Menu

pl

Rail Baltica

Aktywność w tym regionie rozpoczynamy od realizacji inwestycji o wymiarze strategicznym dla europejskiej mobilności. W ramach konsorcjum ERB RAIL (Eiffage Génie Civil, Budimex SA, Rizzani de Eccher) budujemy 230-kilometrowy fragment linii kolejowej Rail Baltica, będącej elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Celem projektu jest stworzenie szybkiego połączenia między Tallinem i Warszawą, a tym samym włączenie państw bałtyckich do europejskiej sieci kolejowej. Zakładana prędkość na budowanym odcinku to 249 km/h dla transportu pasażerskiego i 120 km/h dla pociągów towarowych. Wartość kontraktu to 3,7 mld euro, a cała inwestycja ma zakończyć się w 2032 roku.