pl

Menu

pl
Autostrada D1

W lipcu 2022 roku Zarządca Dróg Krajowych na Słowacji wybrał ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę autostrady D1 na odcinku Bratysława – Triblavina o długości 16,8 km. To pierwszy kontrakt wygrany przez Spółkę po rozpoczęciu działalności na lokalnym rynku. Inwestycja obejmuje budowę 19 obiektów inżynieryjnych i jest prowadzona przy zachowaniu stałej ciągłości ruchu. Zadaniem wykonawcy jest m.in. wymiana konstrukcji drogowej na odcinku od Vajnor do węzła Triblavina oraz zapewnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy autostradami D1 i D4. Wartość projektu to ponad 110 mln euro.

Rozbiórka mostu nad D1

Kluczowy kontrakt Budimeksu na Słowacji