25 czerwca 2009 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Budowa Roku 2008”. Do konkursu Budimex zgłosił osiem realizacji; wszystkie zostały nagrodzone. Sześć nagród przypadło Budimeksowi Dromeksowi, dwie – Budimeksowi Nieruchomości.

Nagrodzone obiekty zrealizowane przez Budimex Dromex to:

  • Atelier Residence przy ul. Bagno w Warszawie – nagroda I stopnia,
  • rozbudowa i modernizacja Sądu Rejonowego w Olsztynie – nagroda II stopnia,
  • budowa Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do ul. Marsa wraz z węzłem Marsa – Płowiecka – nagroda II stopnia
  • przebudowa Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu – nagroda III stopnia
  • budowa budynku Sądu Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Szamotułach – nagroda III stopnia
  • Krakowski Transport Miejski – infrastruktura Szybkiego Tramwaju – dyplom uznania

Nagrody dla Budimeksu Nieruchomości zostały przyznane za:

  • budynek mieszkalno-usługowy z elementami zagospodarowania terenu przy ul. Korsaka 6 w Warszawie – nagroda I stopnia,
  • zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową i garażem podziemnym – Osiedle Kocjana w Warszawie – nagroda II stopnia.

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 67 budów. Ocenie podlegają zarówno obiekty nowe, jak i modernizowane. Jury bierze pod uwagę nie tylko jakość robót, ale także organizację budowy i czas jej realizacji, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz wpływ inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu. Konkurs ma wieloletnią tradycję; w tym roku jest organizowany po raz 19. Nagrody przyznawane przez PZiTB zyskały miano „Budowlanych Oscarów”, co świadczy o randze tego przedsięwzięcia.